Whibler toppbild

Nästan alla företag och organisationer drabbas någon gång av missförhållanden i verksamheten, det vill säga händelser och handlingar som är skadliga för människa eller miljö, som kostar mycket pengar eller allvarligt skadar varumärket. Därför har många företag och organisationer interna funktioner där medarbetarna kan rapportera missförhållanden. Dock visar erfarenheten att få väljer att visselblåsa i interna system av rädsla för att bli identifierad eller för att ärendet hamnar i fel händer. Det är också mycket svårt att utreda en visselblåsning i sin egen organisation.

Den Örebrobaserade visselblåsartjänsten WH!BLER har utvecklats för att ge både personal och ledning ett säkert system som fångar upp och utreder missförhållanden, samt ser till att visselblåsaren förblir fullständigt anonym genom hela utredningen.

WH!BLER som tidigare drivits genom Nordic School of Management knoppas nu av till ett eget bolag och rustar sig för att hjälpa företag och organisationer att möta de nya EU-direktiven som kommer att gälla från 2021. De nya direktiven innebär att ”företag med över 50 anställda och kommuner med mer än 10 000 invånare blir skyldiga att skapa ändamålsenliga och effektiva rapporteringskanaler”.

”Det känns naturligt att WH!BLER blir ett eget bolag när vi nu ser en ökad efterfrågan. 
Vi möter allt fler ledare som ser införandet av ett bra system för visselblåsning som en markering av man menar allvar med sina värderingar. Det är bra, men helt avgörande är ju att den som den som rapporterar missförhållanden känner sig helt trygg i hela processen”, säger Joakim Samuelsson, Vd Nordic School of Management. 

”WH!BLER är en visselblåsartjänst för företag och organisationer som vill ha en trygg och professionell tjänst för att fånga upp allvarliga missförhållanden i sin verksamhet.”

Läs mer om de nya EU-reglerna här


För mer information kontakta:

Joakim Samuelsson, Vd NSM, +46 707 30 10 59, joakim@nsm.se