visselblåsare Whibler logotype vit med tagline

Personlig mottagning av visselblåsningar.
Bemannad dygnet runt, året runt.

Kontakta oss!

WH!BLER är en visselblåsartjänst som tryggt och professionellt fångar upp allvarliga missförhållanden i er verksamhet

Nästan alla företag och organisationer drabbas någon gång av missförhållanden i verksamheten, det vill säga händelser och handlingar som är skadliga för människa eller miljö, kostar mycket pengar eller allvarligt skadar varumärket. Därför är en riktigt bra visselblåsartjänst en värdefull försäkring som ger verksamheterna möjlighet att fånga upp missförhållanden och agera innan skadan blir för stor.

Hur aktiverar man tjänsten?

”Som Vd vill jag veta om något går snett i min verksamhet. Jag ser WH!BLER som en försäkring av vårt varumärke.”
/Daniel Edenholm, Founding Partner Sysarb

Sysarb logotyp

Daniel Edenholm, vd Sysarb WHIBLER-kund

Mattias Josephson CMO Epishine - kund till WHIBLER

”Jag gillar helhetstänket i WH!BLER. Först upplägget med någon som personligen lyssnar till berättelsen om missförhållanden och sedan kvalificerat stöd för att hantera problemet.”
/Mattias Josephson, CSO Epishine

Epishine_logotyp

”För Pennybridge handlar allt vi gör om förtroende. Därför var det inget stort steg att implementera en visselblåsartjänst som WH!BLER. Jag är förvånad att inte fler verksamheter har en publik visselblåsarfunktion.”
/Magnus Sjögren, CTO Pennybridge

Pennybridge logotyp

Magnus Sjögren CTO Pennybridge - Kund till WHIBLER

Vad kostar WH!BLER och hur kommer jag igång?

Om du vill är du igång med WH!BLER på några minuter, genom att aktivera tjänsten online. Det kostar 9 kr per medarbetare och månad utan uppsägningstid.

Ni får ett mail med instruktioner så att ni kan sköta allt själva om ni vill.

Om ni vill ha stöd i er interna process konsulterar vi gärna. Vi är bland annat engagerade i standardiseringsarbetet för visselblåsartjänster via Swedish Institute for Standards. Kontakta oss för konsultstöd.

Hur aktiverar man tjänsten?

Vad betyder Visselblåsare?

Visselblåsare, av engelskans whistleblower (ordagrant visselpipsblåsare), är en person som läcker information, historiskt oftast till massmedia, i syfte att avslöja oegentligheter som förekommer inom personens organisation.

Ett omvälvande fenomen

Fenomenet visselblåsning har de senaste åren fått enorm medial uppmärksamhet genom exempelvis Edward Snowden. Kampanjer som #metoo har fortsatt att rikta ljuset mot orätta handlingar som inte längre accepteras. Sverige har förstärkt sina lagar för att skydda den som visselblåser. Sammantaget ser vi att visselblåsning blivit ett viktigt verktyg i arbetet för att skapa ett hållbart samhälle.

Styrkan med visselblåsning

 • Stimulerar till att oegentligheter kommer upp och kan hanteras innan de gör stor skada.
 • Signalerar till medarbetare och kunder att företaget vill agera rätt.
 • Stärker varumärket.

Varför extern visselblåsartjänst?

 • Förtroendet för att ärendet fångas upp och hanteras rätt ökar.
 • Anonymiteten upplevs som säkrare.
 • Utredningsarbetet underlättas.
 • Ärendet hanteras av rätt specialistkompetens.

Hur fungerar WH!BLER?

  1. Visselblåsaren kontaktar WH!BLER som har bemanning på telefon och chatt dygnet runt. Kommunikatören som tar emot informationen och hjälper visselblåsaren att skapa en komplett anmälan med den fakta som behövs för att ärendet ska kunna bedömas. Tjänsten är helt anonymiserad – inga nummerpresentationer och inga digitala spår.
  2. WH!BLERs oberoende experter gör en bedömning av ärendet inom 24 timmar efter anmälan. Bedömningen avgör om ärendet beskriver ett allvarligt missförhållande i enlighet med svensk lag och företagets värderingar.
  3. Om anmälan tyder på allvarliga missförhållanden gör WH!BLERs oberoende experter en primär och grundläggande utredning som sedan rapporteras till företaget för åtgärd.
  4. Om anmälan inte tyder på allvarliga missförhållanden skickas rapporten direkt till företaget för intern hantering.
  5. Visselblåsaren får ett ärendenummer som hen använder för att kontakta WH!BLER igen och höra hur ärendet hanterats eller lämna kompletterande uppgifter.

WH!BLER kan också erbjuda stöd till chefer och ledare i hanteringen av missförhållanden i företaget.

”Visselblåsartjänster” är ett viktigt verktyg i arbetet för att skapa ett hållbart samhälle

Vad ingår i visselblåsartjänsten?

Företag ansluter sig till WH!BLER genom ett licensavtal som löper på tre år med tre månaders uppsägningstid i slutet av perioden. Avgiften faktureras årsvis. I licensen ingår:
– Personlig telefonmottagning av visselblåsningar, bemannad dygnet runt, året runt
– Ett överenskommet antal anmälningar/ärenden inklusive juridisk bedömning
– Rapporter till kunden vid varje anmälan

Antalet ärenden och bedömningar som ingår i licensen baseras på antalet anställda som är anslutna till kundens WH!BLER.

Utredning av anmälningar initieras av kunden och debiteras till en timtaxa.

Intresseanmälan

Vill du veta mer om WH!BLER?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer.

Eller ring oss på 010-330 20 95.

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss! Läs vår integritetspolicy här.

Standard Developer

WH!BLER är engagerade i standardiseringsarbetet för visselblåsartjänster via Swedish Institute for Standards

Vi är engagerade i SIS Standard Developer

Kontakta oss

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google